Podmínky a pravidla

Podmínky a pravidla Sympaťáci roku 2020

1. Organizátoři soutěže:
Centrum zdraví a snižování nadváhy AZ Tower - Ing. Hana Borkovcová
Centrum zdraví a redukce váhy - Hana Ondrušová
2. Soutěže se mohou účastnit pouze bývalí, stávající i budoucí klienti těchto center:
Centrum zdraví a snižování nadváhy AZ Tower - Ing. Hana Borkovcová
Centrum zdraví a redukce váhy - Hana Ondrušová
3. Soutěž bude probíhat na Facebook profilu: https://www.facebook.com/sympataciroku/
4. Účastníkem soutěže může být pouze klient pořadatelů soutěže, a tedy fyzická osoba starší 18 let. (dále jen "soutěžící").
5. Redukce váhy v centru jednoho z pořadatelů
6. Uveřejnění fotek klienta před změnou redukce, v průběhu či po jejím ukončení nejpozději však k datu 10.8.2020. Maximálně však 4 fotografie.
7. Účast na profesionálním focení v případě výběru do semifinále.
8. Vyplnění osobního dotazníku - profilu
Jméno a příjmení, Proč jsem se rozhodl/a pro změnu životního stylu, Co je můj cíl a Co bylo mou motivací, Co byste vzkázala/ vzkázal těm, kteří se rozhodují změnit svůj životní styl, Co se nyní nejvíc v mém životě změnilo, Můj osobní vzor (osobnost, herec, zpěvák...), Jakou barvu mám rád(a), Jakou hudbu - píseň mám rád(a), Můj TOP koníček
9. Písemný souhlas s uveřejněním dotazníku, příběhu a fotografií na Facebook stránce věnované této soutěži, na FB profilu svého centru, kde probíhá redukce a na oficiálních www stránkách pořadatelů.
10. Registrace od 1. 7. 2020 ve vašem centru v Praze nebo v Brně
11. Veškeré podklady a přihlášky je nutné dodat do 10. 8. 2020.
12. Galerie bude uveřejněna na FB profilu Sympaťáci roku 11. 8. 2020
13. Do 20.8. bude možné vkládat komentáře
14. Výběr 5 klientů z Brna a 5 klientů z Prahy do semifinále provede pro Brno paní Hana Ondrušová a 5 semifinalistů pro Prahu paní Ing. Hana Borkovcová a to na základě nejen komentářů.
15. Výběr semifinalistů bude zveřejněn 21. 8
16. Soutěž - hlasování pro semifinalisty bude spuštěno: od 1. 9. 2020 do 14. 9. 2020 kdy bude možné, aby kdokoliv uvedl u svého ,,favorita,, kladný slovní (textový) komentář.
17. Vyhlášení vítězů proběhne nejpozději 17. 9. 2020
18. Slavnostní předání výher proběhne 26. 9. nebo dle domluvy s výherci
19. Hlavní výhrou bude pro každého Sympaťáka (1x Praha a 1x Brno) nákup produktů a služeb v hodnotě max 10 000 Kč vč. DPH v centru svého pořadatele. Dva příspěvky, které obdrží nejvíce komentářů s textem podporujícím soutěžícího získají titul Sympaťák roku 2020
20. Organizátoři si vyhrazují právo změnit podmínky soutěže dle svého uvážení i v průběhu soutěže.
21. Organizátoři si vyhrazují právo zrušit soutěž kdykoliv bez udání důvodů.
22. Organizátoři si vyhrazují právo nahradit cenu uvedenou v pravidlech jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty bez udání důvodů.
23. Na výhru nevzniká právní nárok.
24. Soutěž není žádným způsobem spravovaná, sponzorovaná, nebo propojená s Facebookem a Facebook za ni nenese zodpovědnost. Všechny otázky, komentáře nebo stížnosti týkající se soutěže musí být směřovaná na organizátora soutěže, ne na Facebook.
25. Účastník soutěže uděluje vstupem do soutěže Organizátorům (každý soutěžící pro své centrum) souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, fotografie před a po redukci váhy (případně i v průběhu redukce) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv  písemně odvolat a z databáze ho Organizátoři soutěže odstraní. Organizátoři jsou oprávněni za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze Organizátorů. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat Organizátory o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat Organizátory o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Organizátoři provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Organizátory o vysvětlení nebo požadovat, aby Organizátoři odstranili takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li Organizátoři žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Organizátoři soutěže jsou oprávněni užít jeho jméno a příjmení na FB stránce Organizátorů v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.