17. 5. Světový den Hypertenze

17.05.2024

Dnešní den je Světovým dnem hypertenze - den, kdy si připomínáme, že je mezi námi mnoho těch, kteří se s vysokým tlakem léčí.

A co je vlastně hypertenze?

Hypertenze je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Za hypertenzi se označuje dlouhodobě vysoká hodnota krevního tlaku, tj. opakovaně naměřené zvýšení krevního tlaku nad 140/90 mm Hg zjištěné alespoň ve dvou ze tří (TK).

Základem léčby je úprava životního stylu společně s léčbou medikamentozní. Doporučuje se pravidelná životospráva, dostatek spánku, aerobní cvičení, snaha o omezení vlivu stresu, strava s omezením soli a solených výrobků, zákaz kouření cigaret, střídmá konzumace alkoholu.

Každý klient si u mne v centru může tlak kdykoliv změřit. Měření tlaku je zdarma a je v případě redukce důležité, vědět zda je náš tlak takový jaký být má. Výstupy je samozřejmě možné předat také ošetřujícímu lékaři.

V dnešní době existují Centra pro hypertenzi, která se věnují této problematice. Jedno z nich je např. v Nemocnici na Homolce -  Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze