Co jsou to sacharidy?

18.05.2024

Sacharidy patří spolu s bílkovinami a tuky mezi hlavní živiny. Sacharidy jsou látky, které se rozlišují na několik podskupin podle počtu cukerných jednotek. V našem těle je zpracovává tenké střevo a slinivka břišní. 

Sacharidy představují velkou skupinu chemických látek, jejichž základ tvoří tzv. cukerné jednotky. Podle počtu cukerných jednotek dělíme sacharidy na tři základní skupiny:

  • monosacharidy
  • oligosacharidy
  • polysacharidy - k těm se ještě přiřazuje skupina tzv. složených (komplexních) sacharidů.

Monosacharidy obsahují jednu cukernou jednotku. Patří sem např. glukóza (hroznový cukr), fruktóza (ovocný cukr).

Oligosacharidy obsahují 2-10 stejných nebo různých monosacharidů.
Např. sacharóza (cukr řepný a třtinový) se skládá z glukózy a fruktózy
laktóza (cukr mléčný) se skládá z glukózy a galaktózy
Rafinóza, stachyóza, verbaskóza aj. (sacharidy obsažené v luštěninách) obsahují galaktózu a další.

Polysacharidy obsahují více než 10 monosacharidů to je např. škrob, celulóza, pektin, inulin aj.

Monosacharidy a oligosacharidy se označují jako sacharidy jednoduché, polysacharidy pak jako složené (komplexní).

Jednoduché cukry (tj. monosacharidy a oligosacharidy

Glukóza základní a nejrychlejší zdroj energie v našem těle. Je tak důležitá, že je pro mozkové buňky a červené krvinky dokonce jediným možným zdrojem energie. Rychlým zdrojem glukózy je již zmíněný hroznový cukr.

Fruktóza – asi nejčastější jednoduchý cukr, který najdeme v ovoci, sladkostech, nealkoholických nápojích, v pečivu nebo v kupovaných a předpřipravených omáčkách. Nemusím asi ani dodávat, že průmyslově nezpracovaná fruktóza v ovoci je pro naše tělo nejlepší.

Galaktóza – v mateřském mléce

Maltóza – v Česku snad nejznámější jednoduchý cukr :-) , který se nachází v pivu.

Sacharóza – klasický bílý nebo hnědý cukr. Světová zdravotnická organizace nedoporučuje příjem sacharózy vyšší jak 10% z celkového energetického příjmu za den. Diabetici by se jí měli vyhýbat úplně.

Laktóza – známe ji ji jako mléčný cukr. Pokud v našem v těle není dostatek enzymu zvaného laktáza dostaví se po snězení laktózy bolest v břiše, průjmy či nadýmá.


2. Složené cukry (polysacharidy)

Dělí se na stravitelné a nestravitelné. Ty stravitelné známe pod pojmem škroby a ty nestravitelné jako vláknina. Polysacharidy obsahují více než 10 monosacharidů.

Škrob je hlavní zdroj energie pro lidské tělo, který se v tenkém střevě zpracuje během dvou hodin. V porovnání s jednoduchými cukry nám nevyletí hladina cukru v těle tak rychle, nekolísá a je pro nás tou lepší volbou. Najdeme ho např. v bramborách, batátech, pšenici, rýži, kukuřici nebo i v luštěninách.

Vláknina hraje např. u cukrovky důležitou roli, protože způsobuje zpomalení vyprazdňování žaludku a tím zpomaluje trávení a vstřebávání potravin. Tím šetří pro diabetiky (cukrovkáře) velmi důležitý orgán, kterým je slinivka břišní, která nemusí produkovat tolik inzulinu. Vlákninu najdeme v celozrnných výrobcích, ořeších, ovoci a zelenině, v luštěninách a semenech.

Sacharidy představují základní složku stravy. Podle současných výživových doporučení by sacharidy měly tvořit 55-60 % celkového energetického příjmu. Přednost bychom měli dávat polysacharidům a cukry omezovat, zvláště cukry přidávané do potravinářských výrobků.

Ještě dnes se můžete setkat s pojmy karbohydráty, uhlohydráty nebo uhlovodany, které jsou zastaralé a neměly by se již používat.