Bazální metabolizmus

05.06.2024
Výstup z diagnostiky na InBody
Výstup z diagnostiky na InBody

Co je vlastně bazální metabolizmus? 

Bazální metabolický výdej (bazální metabolismus, zkráceně BMR z anglického basal metabolic rate) je množství energie vydané v klidovém stavu v teplotně neutrálním prostředí na lačno. Je to  hodnota, která udává množství energie pro udržení všech vitálních funkcí člověka - srdce, plíce, ledviny, nervový systém, střeva, játra, pohlavní orgány, svaly a kůže atd.

Jak si spočítáte váš BMR?

Existuje na to základní vzorec, který je pro muže a ženu rozdílný. Můžete si ho tedy kdykoliv spočítat sami. Samozřejmě je i jednodušší verze a tím je vyhledat si online kalkulačku pro výpočet BMR.

Další možností je navštívit výživového poradce, který vám ho spočítá, probere detaily a samozřejmě provede diagnostiku na InBody.

Bazální metabolizmus nám udává min. počet KCAL na den


Herris-Benedictova rovnice:

Výpočet BM pro ženy - BMR = 655,0955 + (9,5634 × hmotnost v kg) + (1,8496 × výška v cm) − (4,6756 × věk v letech) kcal/den

Výpočet BM pro muže - BMR = 66,473 + (13,7516 × hmotnost v kg) + (5,0033 × výška v cm) − (6,755 × věk v letech) kcal/den

Hodnoty bazálního metabolizmu jsou ovlivňovány mnoha faktory: 

  • věkem
  • pohlavím
  • tělesnou teplotou
  • množstvím svalové hmoty
  • úrovní pohybové aktivity
  • zdravotním stavem
  • užívanou medikací - léky

S rostoucí hodnotou bazálního metabolismu stoupá potřeba těla přijímat větší množství energie. Velmi časté je to u sportovců, kteří mají větší množství svalové tkáně. V praxi to znamená, že v modelovém příkladu dvou lidí s různými hodnotami BMR a stejnou stravou bude jedinec s nižší hodnotou BMR ukládat více energie do tukových zásob. 

Obecně platí, že bazální metabolizmus se snižuje s věkem a snižováním (úbytkem)  množství svalové hmoty.