Měníme váš životní styl

Program Cambridge Weight Plan je komplexní program výživového poradenství zaměřený na změnu životního stylu.


Program Cambridge Weight Plan se skládá ze třech klíčových pilířů:

1. pilíř: individuální přístup a podpora poradců programu Cambridge Weight Plan

2. pilíř: úprava stravovacích návyků

3. pilíř: začlenění pohybové aktivity do běžného života