Jednotlivé kroky 1-6 výživového programu  The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan

3 pilíře programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan

Kroky programů byly postaveny tak, aby na sebe nejen přesně navazovaly, ale především, aby každého vedly ke správnému ukončení redukce. Stabilizace v programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan je velmi podstatná a je ze všechno nejdůležitější. Stabilizace je období, kdy tělu pomalu navyšujeme sacharidy a hledáme ideální hladinu pro vás. Stabilizace by měla trvat stejně dlouho jako samotná redukce.